ما را دنبال کنید:

شرکت گلدیس طیور سیمرغ

مشاوره - پرورش - فروش

خانه اخذ کد اقتصادی

با توجه به اینکه فعالیتهای اقتصادی به صور گوناگونی در حال انجام است لازم است فعالین در زمینه های اقتصادی شناسایی گردند تا مورد حمایت‌های دولت قرار گیرند و از سوی دیگر بر اعمال اقتصادی و تجاری آنها نظارت لازم صورت گیرد تا از انجام فعالیتهای غیر مجاز و سوء استفاده‌ها و رانت خواری‌های احتمالی و به وجود آمدن فضای نا‌سالم اقتصادی جلوگیری شود.

بنابراین لازم است هر شرکتی تا دو ماه پس از ثبت با مراجعه به اداره دارایی منطقه شرکت نسبت به تشکیل پرونده دارایی و دریافت کد اقتصادی اقدام نماید.

کد اقتصادی چیست؟
در سال ۱۳۷۳ قانونی وضع شد که طبق آن مقرر شد به اشخاص حقیقی و حقوقی که به فعالیتهای اقتصادی و تجاری از قبیل تولید کالا و ارائه خدمات می‌پردازند شماره ای تخصیص یابد که این اشخاص موظفند شماره اقتصادی خود را روی فاکتورهای خرید و فروش خود ثبت نموده و در مواقع مقتضی ارائه نمایند.

علاوه بر آن با توجه به مواد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتی مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰، تمام افراد چه حقوقی چه حقیقی باید، کد اقتصادی را دریافت کنند. بنابراین اگر شرکتی در محدوده ی تجاری و تولید کنندگی باشد، باید برای روابط خود این کد را در اختیار داشته باشند.

این کد برای گرفتن کارت بازرگانی، باز کردن حساب در بانک، شرکت در مناقصه ها و مزایده های خصوصی و دولتی، بستن قرار داد با شرکت های دولتی و حتی نوشتن و صادر کردن فاکتور الزامی است.

از دلایل ثبت کد اقتصادی در فاکتورهای خرید و فروش این است که بتوان سودی که از هر معامله کسب شده را به طور دقیق محاسبه نمود. این امر باعث جلوگیری از امر محاسبه نسبی و به صورت برآوردی خواهد شد که به تخصیص مالیات منصفانه و دقیق و بر اساس مدارک موجود می‌انجامد.
سازمان امور مالیاتی از طریق کد اقتصادی می‌تواند دفاتر قانونی شرکت و فاکتورها و صورتحسابهای صادره را به درستی و به طور دقیق بررسی کرده و مالیات درست و دقیق شرکت را محاسبه و اعلام نماید.

 

چه کسانی مکلف به دریافت کد اقتصادی هستند؟
همه اشخاص حقیقی و حقوقی که به امور تولیدی، امر مونتاژ، صادرات و واردات، پخش و توزیع انواع کالا و امور خدماتی مشغول هستند ( اشخاص حقیقی می‌بایست جهت اشتغال به امور مذکور پروانه کسب یا مجوز فعالیت از مراجع ذیربط داشته و محل کسب داشته باشند) .

تشکیل پرونده دارایی از جهات مختلف مهم الزامی‌ست، از جمله مهمترین دلایل آن عبارتند از:
۱ در حال حاضر هر شرکتی برای هر نوع فعالیت اقتصادی، بستن قرارداد با سایر شرکتها، شرکت در مناقصات و مزایدات و غیره ملزم به ارائه کد اقتصادی‌ست. جهت دریافت کد اقتصادی ابتدا باید تشکیل پرونده دارایی داد تا بتوان کد اقتصادی را دریافت نمود.
۲ برای ارائه اظهارنامه مالیاتی در پایان سال مالی به اداره دارایی لازم است شرکت قبلا تشکیل پرونده دارایی داده باشد. شرکتی که تشکیل پرونده نداده است امکان تسلیم اظهارنامه را ندارد که خود این موضوع موجب ایجاد مشکلات مالیاتی بعدی برای شرکت خواهد شد.
۳ در صورتی که شرکت در مهلت تعیین شده اقدام به تشکیل پرونده دارایی ننماید، مشمول جرائم مالیاتی مقدر در قانون به علت تأخیر در تشکیل پرونده خواهد شد.

 

مجوز فعالیت چیست؟
مجوز فعالیت مدرکی‌ست که طبق آن فعالیت اقتصادی شخص از سوی مرجع ذیصلاح تأیید گردیده باشد. به عنوان مثال پروانه فعالیت داروخانه‌ها از سوی وزارت بهداشت، کارت بازرگانی از طرف وزارت بازرگانی و جواز کسب از سوی اتحادیه های صنفی جهت فعالیت مغازه های صنفی از جمله مجوزهای فعالیت است که با دارا بودن آن می‌توان جهت اخذ کد اقتصادی اقدام نمود.

 

تعریف محل کسب

محل کسب یا محل فعالیت تجاری یک واحد شغلی‌ست که از سوی شهرداری یا مراجع قانونی ذیصلاح دیگری به عنوان محل فعالیت جهت کسب و فعالیت اقتصادی و تجاری به رسمیت شناخته شده و فعالیت در آن با یا بدون جواز کسب صورت می‌گیرد. (از جمله فعالیتهای بدون جواز می‌توان به دفاتر پیمانکاری اشاره کرد که جهت فعالیت نیاز به دریافت مجوز ندارند. )
پس از اتمام مراحل ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها و صدور شماره ثبت و آگهی تأسیس لازم است شرکتها ظرف یک ماه پس از صدور آگهی تأسیس با مراجعه به اداره دارایی اقدام به تعیین حوزه مالیاتی، تشکیل پرونده مالیاتی و نهایتا اخذ کد اقتصادی نمایند.